NEDERLAND IN BEWEGING MET ONDERZOEK EN INNOVATIE

Uitdagingen uit de praktijk en wetenschap in woord en beeld

Met het programma Missiegedreven Ontwikkeling van Onderzoek en Innovatie' (MOOI) van ZonMw brengen we de komende 1,5 jaar een beweging op gang om te zorgen dat onderzoeks- en innovatietrajecten steeds meer en beter bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen waar de samenleving en de sport- en beweegsector voor staan.

De drie vergezichten

Deze vergezichten zijn ontstaan tijdens de kick-off van het MOOI programma in mei 2021. Onderzoekers, professionals, gebruikers, bedrijven en overheden deelden hun vergezichten en dromen met elkaar.

  • Inclusief sport en bewegen: Nederland in beweging!
  • Toekomstbestendige sportvoorzieningen
  • Topsport die iedereen inspireert

Complexe vraagstukken geïdentificeerd

In februari 2022 vonden drie themabijeenkomsten plaats met als doel het identificeren en uitwerken van complexe vraagstukken (wicked problems) die de komende jaren aandacht vragen in de sport - en beweegsector. Een enthousiaste groep deelnemers vanuit de quadruple helix (gebruikers, wetenschap, overheid en bedrijfsleven) is met de vastgestelde thema’s aan de slag gegaan. Dat leverde veel waardevolle input op.

Een eerste conclusie is dat binnen de drie thema's de verschillende wicked problems de nodige overlap kennen, die niet volledig losstaand van elkaar kunnen worden bekeken en aangepakt. De wicked problems worden later in het proces opnieuw gerangschikt naar samenhang, urgentie en haalbaarheid.

Nederland in beweging, de topics van nu én straks!

Inclusief sporten en bewegen

In 2040 voldoet minimaal 75% van de Nederlanders aan de beweegrichtlijnen met specifieke aandacht voor specifieke doelgroepen.

Toekomstbestendige voorzieningen

In 2040 zijn sportaanbieders toekomstbestendig ingericht zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en beschikbaar blijft.

Topsport die iedereen inspireert

In 2040 is topsport aansprekend en via verschillende ladders kan iedereen een passend niveau bereiken in een sport die bij hem of haar past.